מספר טלפון


6497881 - 03 יוסיפוף יומי ופולה
6497882 - 03 סדרס תמר
6497886 - 03 וכטל זאב
6497887 - 03 בלס רחמים
6497888 - 03 הרשות לפתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ קרית עתידים