מספר טלפון


6497940 - 03 אורנשטיין שרון ושמעון
6497941 - 03 דוליה אוקסנה
6497942 - 03 חכם יעקב ורבקה
6497944 - 03 רובינשטיין ארדון
6497947 - 03 זינגר טובה וראובן
6497948 - 03 כהן שירה