מספר טלפון


6505222 - 03 קרית שרת
6505300 - 03 אדידס ישראל בע"מ מרכזיה משרדים
6505323 - 03 חנות המפעל
6505505 - 03 אהרון מונטקיו בע"מ
6505516 - 03 אהרון מונטקיו בע"מ
6505600 - 03 יוניטק טכנולוגיות ד ש בע"מ
6505616 - 03 יוניליס יונילינק בע"מ