מספר טלפון


7411001 - 03 כרמלי בני
7411002 - 03 עיני דורון
7411003 - 03 ידיד לוי יצחק וחיה
7411005 - 03 נדלר אורלי
7411006 - 03 שפיגלשטיין מיכאל וחנה
7411007 - 03 בן משה ענת אולשבסקי
7411008 - 03 תבור ציפי ואלי