מספר טלפון


7411230 - 03 אנגלשטיין דוד
7411231 - 03 דורון מרדינגר
7411235 - 03 גרשון סימה
7411236 - 03 עבדול עזיז הלן
7411237 - 03 חייקין מיקי
7411238 - 03 חייקין מיקי
7411239 - 03 ליפשין חוה ואילן