מספר טלפון


7411311 - 03 רוזנפלד רונית
7411312 - 03 ליפשין חוה ואילן
7411313 - 03 עזורי אילן
7411314 - 03 (פקס) מרכז ספורט "אביב" אליאנס
7411315 - 03 מלמד גיל
7411316 - 03 לסטר לי
7411317 - 03 עזורי דן
7411318 - 03 נגלר אילנה נוי
7411319 - 03 ארבל תמר