מספר טלפון


7411330 - 03 קפלן גיל
7411331 - 03 הררי גלית
7411332 - 03 וינר יעקב חשמלאי
7411333 - 03 מקיבסקי חוה
7411334 - 03 שני משה ונילי
7411335 - 03 בירשאן ד"ר שלמה
7411336 - 03 מרדר יונתן
7411337 - 03 בן עמי עודד
7411338 - 03 מגן עמירם
7411339 - 03 ורנר חיים