מספר טלפון


7411430 - 03 (פקס) אלכסנדרוני יוסף
7411431 - 03 פלוטקין אירנה
7411432 - 03 אזורים בניין (5691) בע"מ
7411438 - 03 ד"ר שירלי ורמי סילפן