מספר טלפון


7411450 - 03 כהן דר אשר
7411454 - 03 יואל סרוול
7411455 - 03 בית יפו נוע בע"מ השכרת קטנועים
7411456 - 03 מולר יפה
7411457 - 03 אלדר דורון
7411458 - 03 אלדר דורון
7411459 - 03 אוהב ציון ליבנת ואבנר