מספר טלפון


7411501 - 03 חלמיש אריאלה
7411502 - 03 מורחי לוי בתיה ויאיר
7411504 - 03 יורביץ אילנה
7411505 - 03 מורחי לוי אברהם ומזל
7411506 - 03 לימרמן עדנה ועודד
7411508 - 03 סידיס שולמית ומתתיהו