מספר טלפון


7411560 - 03 סבו דפנה
7411564 - 03 זליגמן מרים ונתן
7411566 - 03 יוספי הרצל
7411567 - 03 חזן חיים
7411568 - 03 קירש אמיר
7411569 - 03 מוסק דפנה ונתן