מספר טלפון


7411620 - 03 חמי גילה
7411621 - 03 קרפ עליזה
7411622 - 03 אילון חלוני
7411623 - 03 גיורא קליין
7411625 - 03 פרנקו אברהם
7411626 - 03 אגודה ספורטיבית שמשון
7411627 - 03 (פקס) ציון אליגור וענת
7411628 - 03 קנה גיל ויזהר