מספר טלפון


9327040 - 03 רזבזאדה חכימי יעקב
9327042 - 03 פפר רחל ומרדכי
9327043 - 03 איזק ברכה
9327045 - 03 ערוסי יואל ושושנה
9327046 - 03 גואטה אליהו
9327047 - 03 לדרמן טובה ואלימלך
9327048 - 03 ריץ יהודית אריה
9327049 - 03 נדל שלמה