מספר טלפון


9327290 - 03 מפעלי יעגום בע"מ
9327291 - 03 כהן נתן ומרים
9327292 - 03 עמרני בנימין ואסתר
9327293 - 03 לוי שושנה
9327294 - 03 אספרנוס פרח
9327296 - 03 לזרי פרידה
9327297 - 03 עמר שמעון
9327298 - 03 מועלם חתון
9327299 - 03 רוזוב נטה