מספר טלפון


9327790 - 03 זילברפרב נחום וחנה
9327791 - 03 מועלם אברהם
9327792 - 03 תרנשה שלום
9327793 - 03 לוי ינון
9327794 - 03 רוזנבלט אשר וכנרת
9327795 - 03 יאסו יצחק
9327796 - 03 אלמדו מכלוף ואסתר
9327797 - 03 בן שלום רחמים ואתי
9327798 - 03 גרגור מרק
9327799 - 03 לזרוביץ אריה