מספר טלפון


9339080 - 03 פרייליך אברהם ואורית
9339081 - 03 ש א ר שערים חשמליים
9339083 - 03 טרוחנוביץ אנה
9339084 - 03 בן טובים אלי ושרה
9339085 - 03 רום ישי וריבה
9339086 - 03 קדוסי איריס ויגאל
9339088 - 03 בייביץ מרקוס ואסתר