מספר טלפון


9339120 - 03 ג'יורדנו ושרה אברמוביץ
9339121 - 03 ליברזון רוזה
9339122 - 03 אלוש אברהם
9339124 - 03 פרסיק רחל ומשה
9339125 - 03 (פקס) פרסיק רחל ומשה
9339126 - 03 בן יעקב ליהי
9339128 - 03 ג'ויס שטורם
9339129 - 03 מלך נעמי