מספר טלפון


9339270 - 03 מוסקוביץ אברהם ואינה
9339272 - 03 אלימלך אלברט
9339273 - 03 ישר בת שבע
9339274 - 03 מנדלסון אלמגור
9339275 - 03 מושקוביץ איבגני
9339276 - 03 פוטשינסקי ילנה
9339277 - 03 פרג אבי
9339278 - 03 פוקריביילו פריידה