מספר טלפון


9339451 - 03 אליהו איציק
9339452 - 03 שפירא יעקב
9339454 - 03 יעקב שרה
9339455 - 03 טולדנו אלברט ורחל
9339456 - 03 נבט רפאל
9339458 - 03 תיווך אדיר
9339459 - 03 פדלון מרים