מספר טלפון


9339580 - 03 'מרמירסקי' חיים מור
9339581 - 03 שמיר שרה ויהושע
9339582 - 03 יאמפולסקי ליאוניד
9339583 - 03 בנימין חן
9339584 - 03 בר לב אגנטה ומיכאל
9339585 - 03 חזון לירון פיצה קולינה חזון לירון
9339585 - 03 פיצה קולינה חזון לירון
9339586 - 03 בורגר אבי וחגית
9339586 - 03 (פקס) בורגר אבי וחגית
9339587 - 03 קרומלניק דורית