מספר טלפון


9339660 - 03 גורדון שושנה
9339661 - 03 לוי מרדכי ביטוחים
9339662 - 03 סימן טוב יחזקאל
9339663 - 03 לוי אברמוביץ ברכה
9339664 - 03 סקלרץ דר בנימין
9339665 - 03 פ א נ תעשיות מזון בע"מ
9339667 - 03 טנצר שרון וירון עידן
9339668 - 03 צוריאל יצחק גן יסכה