מספר טלפון


9339730 - 03 זאב זץ
9339731 - 03 לשוביץ כתריאל חברה לבנין בע"מ
9339732 - 03 גורגוב רוזה ושושנה
9339733 - 03 סולידיימנשן בע"מ
9339734 - 03 מקלאף תקוה ומרדכי
9339735 - 03 עמנואל יעקב
9339736 - 03 שבתאי יוסף ודליה
9339737 - 03 גיטלזון עמית
9339738 - 03 גוטמן רבקה ובנימין
9339739 - 03 ינקובסקי קיריל