מספר טלפון


9339901 - 03 פינקלמן בע"מ
9339903 - 03 סבג יצחק
9339905 - 03 כץ צפריר ודורית
9339906 - 03 כץ צפריר ודורית
9339908 - 03 שניטמן לאוניד