מספר טלפון


9339940 - 03 מלמד בן ציון
9339941 - 03 אלבז חנה
9339942 - 03 לניאדו סמדר וארז
9339944 - 03 אהרון ניר
9339946 - 03 מגליולי סרבר מרים
9339947 - 03 לוי דוד
9339949 - 03 בן שימול משה