מספר טלפון


9339990 - 03 א ע השלום יזמות ובניה בע"מ
9339991 - 03 אסולין יצחק מספרת קו השער
9339991 - 03 מספרת קו השער
9339992 - 03 פנחס יוסי
9339993 - 03 ח מיתר לבנין בע"מ
9339994 - 03 יוסי פנחס
9339995 - 03 גרמה רמי
9339996 - 03 עג'מי דניאל
9339997 - 03 ח מיתר לבנין בע"מ
9339998 - 03 וקנין שמעון