מספר טלפון


9399020 - 03 טלקום עדן עדן טלקום
9399020 - 03 עדן טלקום
9399222 - 03 תחנה מרכזית
9399300 - 03 סודה קלאב הנהלה בע"מ
9399888 - 03 (פקס) שרות לקוחות
9399999 - 03 אינטרנט גולד זהב
9399999 - 03 אינטרנט זהב אינטרנט גולד זהב