מספר טלפון


6001001 - 04 גרוס ברנרדו
6001002 - 04 גולדפרב ולדיסלב
6001003 - 04 צוברי שלומית
6001004 - 04 צוברי שלומית
6001005 - 04 אזולאי מיכאל
6001006 - 04 סוחר מיכאל
6001007 - 04 סולד ברנרד ואלונה
6001008 - 04 לביטין בוריס