מספר טלפון


6001040 - 04 מריונובסקי פדרו
6001041 - 04 נניקומרוב מרדכי
6001042 - 04 גרשמן ארקדי וטטיטאנה
6001043 - 04 דחוביצני לריסה
6001044 - 04 מאירוביץ חגי ועופרה
6001045 - 04 שטיינברג דוד ורות
6001046 - 04 שרף חיים ומרים
6001047 - 04 טאנוס פאדי
6001048 - 04 בוטר צבי
6001049 - 04 גיל צלר