מספר טלפון


6001090 - 04 חביביללה מרואן
6001091 - 04 שלום קרן ויהודה
6001092 - 04 יפת זאב ורחל
6001093 - 04 ויצמן אסתר
6001094 - 04 קוניאבסקי אלכסנדר ויורי
6001095 - 04 בק יהורן
6001096 - 04 אזולאי חגית
6001097 - 04 נצר רונית ויוסי
6001098 - 04 בסטקר אליס
6001099 - 04 ונקביץ אלכסנדר