מספר טלפון


6001110 - 04 לוסיא גלס בע"מ
6001111 - 04 חיים קרול ובתיה
6001113 - 04 יובלים יסודי אזורי
6001113 - 04 יודפת בית ספר
6001116 - 04 גרץ גלית
6001118 - 04 שובוביץ יבגני
6001119 - 04 סינאי יבגני