מספר טלפון


6001201 - 04 זוקוב אננה
6001202 - 04 חריטונב לריסה
6001203 - 04 חסן רדואן
6001204 - 04 סולומון אדריאנה וסבי
6001205 - 04 רזניק איסק ופולה
6001206 - 04 ברנשטיין ערן ונירית
6001207 - 04 שוורץ שלמה ואורלי