מספר טלפון


6001310 - 04 קרישטול רומן
6001311 - 04 פריזלר מרים
6001312 - 04 שקלובסקי יורי
6001313 - 04 בר אסף
6001314 - 04 שמשידוק סבטלנה
6001315 - 04 ג'אן אבו חאדרה
6001316 - 04 ניסילעויטץ מלכה ודוד
6001317 - 04 גורליק פבל ולריסה
6001318 - 04 קמלמן מיכאל
6001319 - 04 שובל לאונרד