מספר טלפון


6001350 - 04 טוריקשוילי חנה
6001351 - 04 אנטוננקו ולדימיר
6001352 - 04 אבו עבייד נהאונד ועי
6001353 - 04 ג'ינג'יחשוילי חיים ומירי
6001354 - 04 בלוברודוב סרגיי
6001355 - 04 אלימלך ניר ויעל
6001356 - 04 חסין מיכאל ולריסה
6001357 - 04 מבונגו אלה
6001358 - 04 כרסנטי ניצן
6001359 - 04 וארמטס אילמר