מספר טלפון


6400480 - 04 חוסין אסעד
6400481 - 04 חמאד האני
6400482 - 04 בטאח ראשד
6400483 - 04 מרפאה מזכירות מזכירות מזכירות מזכירות מזכירות מזכירות גן נר מזכירות
6400484 - 04 חמאד פואד
6400485 - 04 ריינס ויאצ'סלב ורינה
6400487 - 04 ג'אבר עבדלג'אבר
6400488 - 04 פדדצ'נקו איגור
6400489 - 04 פרג יצחק