מספר טלפון


6653461 - 04 גבאי פרלה וסימון
6653462 - 04 הורסל גדעון
6653463 - 04 נאומן מרים
6653464 - 04 דאר נירה
6653465 - 04 פקס) הנהח) אלומות קבוצה מרכזיה
6653467 - 04 זילברברג עופר
6653468 - 04 שמוקלר אלברטו וברטה