מספר טלפון


6653710 - 04 מזכירות המכללה
6653713 - 04 תקציבאית (פקס) מזכירות המכללה
6653715 - 04 מינהלן תקציבאית (פקס) מזכירות המכללה
6653716 - 04 מינהלן מינהלן תקציבאית (פקס) מזכירות המכללה
6653717 - 04 בית הספר להנדסאים
6653718 - 04 שכר לימוד
6653719 - 04 רישום ושכל