מספר טלפון


6653730 - 04 חטיבה אקדמית
6653731 - 04 חטיבה אקדמית מדור בחינות
6653732 - 04 דיקאן הסטודנטים
6653733 - 04 מכינות דיקאן הסטודנטים
6653734 - 04 מכינות מכינות דיקאן הסטודנטים
6653738 - 04 אמנויות פקס) החטיבה) ללימודי תעודה