מספר טלפון


6653740 - 04 מרכז למחנך
6653741 - 04 מרכז למחנך
6653743 - 04 פרחי מדע
6653744 - 04 גזבר פרחי מדע
6653745 - 04 אולפן עולים מנהלת
6653746 - 04 חדר צות
6653748 - 04 פרחי מדע
6653749 - 04 מרכז מורים