מספר טלפון


6653750 - 04 החטיבה ללימודי תעודה
6653757 - 04 פקס) החטיבה) ללימודי תעודה