מספר טלפון


8325131 - 04 בן שבת דביר
8325131 - 04 יורקובסקי דב ויוכבד
8325132 - 04 משה הינדה
8325134 - 04 מור יעקב
8325135 - 04 הינג סליה
8325137 - 04 פירוגוב ליאוניד וגלינה
8325139 - 04 רומנו שמעון טכנאי מעליות