מספר טלפון


8325222 - 04 סויבלמן אדלינה
8325223 - 04 טרנופולסקי לב
8325224 - 04 בצרי נורית ויאיר
8325225 - 04 בן אהרון יצחק ומירב
8325226 - 04 וורוביוץ אדולפי
8325227 - 04 לאו אילן ואורה
8325229 - 04 ליבנה רמי ומירה