מספר טלפון


8325310 - 04 בידר שמעון
8325311 - 04 סין יצחק
8325312 - 04 סויסה שלום
8325315 - 04 רוזנבלט אבי
8325316 - 04 זיסו אליעזר ופני
8325317 - 04 ישראל בידר
8325318 - 04 בנממן מרגלית ואברהם
8325319 - 04 קובי ברגר
8325319 - 04 חיית הקר
8325319 - 04 שושנה מגר