מספר טלפון


8325382 - 04 אוסאמה עומרי
8325383 - 04 גלושקוב פנינה
8325387 - 04 רחל ושלמה שקד
8325388 - 04 מקובוז לאוניד
8325389 - 04 גרין דורון