מספר טלפון


8325396 - 04 שמואל והלה שפיגל
8325397 - 04 צ'בוטריוב דמיטרי
8325398 - 04 טלפקס מועדון נוה שאנן
8325399 - 04 קוריס ליאורה