מספר טלפון


8325491 - 04 חוה שמש
8325492 - 04 וורנר אורי
8325493 - 04 בן אהרון דוד
8325494 - 04 לוקס ברכה
8325497 - 04 זלצר חיותה
8325499 - 04 ליפשיץ ויקטוריה