מספר טלפון


8325580 - 04 אפלקר יהודית וחנינא
8325582 - 04 מודם אררט דר ניסן ורחל
8325583 - 04 דינה ואבי נחמיאס
8325584 - 04 קרוננפלד יפה
8325585 - 04 יאדוובסקי מרק
8325589 - 04 קופרבס פייגה לאה