מספר טלפון


8325701 - 04 גזית סימה
8325702 - 04 אלימלך נחמה ואלי
8325703 - 04 ויסמן דפנה
8325704 - 04 ששון פנינה ואלי
8325705 - 04 סלם פרחיה ומשה
8325706 - 04 ורבורג איתי
8325707 - 04 זנו שימחה
8325708 - 04 גרסטל אורנן