מספר טלפון


8325710 - 04 אשכנזי שמעון שרותי הנדסה
8325711 - 04 צרפתי יוסף וחנה
8325712 - 04 טננבאום פנחס ואסתר
8325713 - 04 אבו שיבאן מרואן
8325714 - 04 מוטי רפאלין
8325715 - 04 מרינה ומיכאל דימנשטיין
8325717 - 04 עצמון דוד
8325719 - 04 רמון מיטל