מספר טלפון


8325750 - 04 שלף עומר
8325753 - 04 וובציוק סימון ורוזה
8325754 - 04 לוי יעקב ונאוה
8325755 - 04 סינימה קפה עממי
8325755 - 04 קול הכרמל בע"מ
8325755 - 04 קולנוע עממי קול הכרמל
8325758 - 04 קרטוב איגור