מספר טלפון


8325770 - 04 ולדיסלב בוגופולסקי
8325771 - 04 גורביץ גריגורי
8325774 - 04 אילוז שמעון
8325776 - 04 חזיזה שלום
8325779 - 04 רוטנשטיין (טוני וברוך (בוצ'ו